16 Ekim 2015 Cuma

4. Örgütün Terörü Meşrulaştırma Çabası

KCK Sözleşmesinde madde 4 ve madde 9/a’da “Kürdistan’ın emperyalist bir sömürge sistemi altında olduğu” iddia edilmektedir. Burada kastedilen Türkiye’nin güneydoğusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu ifadelerde geçen Kürdistan ifadesi, sadece PKK’nın bölücü emellerinde geçen sahte bir izahtır. Devletimizi bu izahlardan tenzih ederiz.

PKK militanları, KCK'nın alan hakimiyeti sayesinde ülkemizin sokaklarında terör estirmektedir.
Sağ altta: PKK'lılar tarafından ateşe verilmiş Cizre sokakları
Daha önceki bölümde bahsettiğimiz “Meşru Savunma Yükümlülüğü” başlıklı Madde 32’de ise PKK ve KCK elemanlarının düzenlediği terör eylemlerine, “sömürgecilik karşıtlığı” gibi bir söylemle meşruiyet sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Ayrıca “uzun süreli halk savaşı stratejisi”, “karşı devrim”, “devrimci zor” ve “ulusal kurtuluş savaşı” gibi sözleşme metninde geçen terimler ile örgüt, asli yöntem olarak şiddet kullanımını öne çıkartarak, ‘terörü’, meşru bir mücadele gibi sunmaya çalışmıştır.
Hatırlatalım: PKK’nın kuruluş manifestosu ve eylemleri temelde hep manifestoda “sömürgeci güç” olarak tanımlanan Türkiye devletinin yıkılması hedefini esas almıştır. Dolayısıyla KCK anayasasında asıl planlanan, Güneydoğu’da kurulan devletin cebren elde ettiği “KCK vatandaşlarını” yani Kürt halkını “meşru savunma” adı altında terör eylemi yapmaya zorlamak olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder