16 Ekim 2015 Cuma

Batıda PKK algısı


PKK, çeşitli kılıklar ve söylemler değiştirerek Batı'nın gözüne girmeye çalışırken elbette Batı'da PKK’ya yönelik bir algı gelişmesi de gecikmemiştir. Yıllardır komünizme karşı amansız bir mücadele veren, bunun için Sovyetler Birliği ile sonuçları çok büyük olan bir soğuk savaşın içine giren, bunun için Vietnam’da, Kore’de savaşan ABD ve onu destekleyen Batılı güçler, komünist terörist kimliği nedeniyle PKK’yı terör örgütleri listesine dahil etmişlerdi. Gerçi elbette, PKK’nın yıllar boyunca Avrupa devletlerinin bir kısmı tarafından desteklendiği, o ülkelerde örgütlendiği bilinen bir gerçektir. Örgütün, yıllar süren mücadeleye rağmen tamamen ortadan kaldırılamamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi kuşkusuz aldığı dış destek olmuştur. PKK bu nedenle, yurt içinde gerçekleştiremediği bir kısım faaliyetleri yurt dışında rahatlıkla gerçekleştirebilecek ortam bulabilmiştir. Çeşitli televizyon ve radyo kanalları vasıtasıyla örgütün propagandası kolaylıkla yapılabilmiş, örgüt yöneticilerinin yazıları çeşitli dergilerde yer almış, paravan şirketler vasıtasıyla örgütün finans kaynakları oluşturulabilmiştir. Yurt dışındaki Marksist parti, dernek ve kurumların bu konuda çabaları ciddi boyutlardadır.
Fakat yine de, özellikle ABD ve diğer komünizm karşıtı ülkeler, kağıt üzerinde de olsa PKK’nın Marksist kimliğine büyük ölçüde karşı koymuşlardır. Önceki satırlarda da belirttiğimiz gibi Batı ülkelerinin bu karşıtlığı zaman içinde PKK’nın işine gelmemiş, PKK içinde söylem ve görünüm değişikliği bundan sonra kendisini göstermiştir. Gerçekten de, büyük ölçüde ABD’nin gözüne girme hedefi taşıyan emperyalizm maskesi, PKK’nın tıkanan yollarını büyük ölçüde açmıştır. Şu anda ABD’li ve Avrupalı yazarların arasından “PKK’yı terör listesinden çıkarmayı” önerecek kadar pervasız kimselerin çıkması boşuna değildir.
Burada sorulması gereken soru ise şudur: ABD, gerçekten bu maskeye inanmış mıdır?
ABD yönetimi ve derin devleti içinde bu maskeye inananlar olabileceği gibi gerçekte bu maske pek çoklarının işine gelmiştir. Öyle ki, PKK’nın bu kimlik değişiminde dahi söz konusu derin devletin rolü olması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla özellikle Batı’nın PKK’ya bakış açısını değerlendirirken iki yönden değerlendirmek gerekmektedir: 1. PKK’yı kullanmak isteyenler 2. PKK’nın tuzağına düşenler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder