16 Ekim 2015 Cuma

5. Mevcut Devlet Yapısının Yıkılarak Yeni Bir Devlet Yapısının Kurulması

KCK Sözleşmesi’nin de önsöz bölümünde “Kürdistan Demokratik Konfederalizmi bir devlet sistemi değil, halkın devlet olmayan demokratik sistemidir” denmektedir. Sözleşmede sık sık devlet kavramı sert bir biçimde eleştirilmekte ve yeryüzündeki tüm kötülüklerin nedeniymiş gibi sunulmaktadır. Bunun kuşkusuz en önemli sebebi, komünizmin tümüyle devlet kavramına karşı olmasıdır.
Her ne kadar sözleşmenin başlangıç kısmında KCK için farklı bir tanımlama yapılmaya çalışılsa da, çeşitli hükümlerde KCK sistemi içinde ‘yurttaşlık’, ‘vergi toplama’, ‘meşru savunma savaşı hali’, ‘aktif katılma yükümlülüğü’, ‘yasama organı’, ‘yürütme konseyi’, ‘yargı sistemi’ gibi yapılanmalar tanımlanmaktadır. Tüm bunlar tam anlamıyla bir devlet sistemini tarif etmektedir.

KCK'nın alan hakimiyeti sayesinde Türkiye sokaklarında, rahatlıkla silahlarla dolaşabilen maskeli YDG-H'liler.
Nitekim terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan bir kitabında “…sorunları sadece devleti yıkma mantığıyla aşamayacağımız ortadadır. Kaldı ki, Sovyet deneyiminde komünistlerin Çarlığı yıkmaları ve kendi diktatörlük rejimlerini kurmalarının sonuçları yeterince ders verici özelliktedir. demiştir. Bundan da anlaşılacağı üzere Öcalan ve yönettiği KCK yapılanması devleti tümden yıkarak yerine komünist ideolojiye göre yeni bir devlet inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder