16 Ekim 2015 Cuma

PKK’yı kullanmak isteyenler


PKK'nın hedefi, Komünist Kürdistan ve ardından komünist dünya
devleti hedefine ulaşmaktır. PKK, bu hedefi gerçekleştirmek için
güçlü bir müttefike ihtiyaç duyduğundan ABD'nin himayesine
sığınmıştır. ABD'ye karşı sadece rol yapmakta, komünist kimliğini
gizleyerek komünist hakimiyete doğru adım adım ilerlemektedir.
ABD ise, nasıl bir bela inşa etmekte olduğunun farkında dahi değildir.
Batı derin devletlerinin bir kısım şahin kanadı, Ortadoğu’daki tüm aktörlerden, onların gelişim stratejileri ve hedeflerinden haberdardırlar. Kitabın başında anlattığımız özellikle Evanjelik yeni muhafazakar kanadın belli bir kesimini oluşturan bu kişiler, kuşkusuz ki PKK’nın Marksist özünden hiçbir şekilde kopmadığını, örgütün hedefinin dört ülke üzerinde oluşturacakları bir Komünist Kürdistan ile komünist dünya devletine ulaşmak olduğunu, bu hedef dahilinde ABD’ye yönelik sadece rol yapıldığını ve hedefte gerçekte bütün komünist ülke ve örgütlerle bir araya gelip emperyalizmi yok etme düşüncesi olduğunu bilmektedirler. Bu gerçeğe rağmen, Amerika destekçisi, demokratik bir Kürdistan oluşturmak için PKK’yı kullanmaktadırlar. Çünkü onlar için, Amerika yanlısı bir demokratik Kürdistan’ın kağıt üzerinde oluşmasından hemen sonra ilk harcanacak örgüt PKK olacaktır. Söz konusu kesim, PKK’ya verdikleri yardım ve desteğin kesilmesi ve yönetimin doğrudan ABD’nin eline geçmesinin ardından bölgede PKK’nın hiçbir şekilde hakimiyeti kalmayacağına inanmakta ve örgütü kolayca ekarte edebileceklerini düşünmektedirler.
Bu noktada, söz konusu Neocon kesimin çok büyük sonuçlara mal olacak bir yanılgısı vardır. Yanılgı, komünizm tehdidinin boyutlarını fark edememekten kaynaklanmaktadır. Şu bir gerçektir ki, PKK, Amerika’nın desteğini alıp bölgede kendi planlarına uygun bir Komünist Kürdistan kurduktan sonra, yıllar boyunca alttan alta bağlantıda olduğu komünist örgüt ve ülkelerin de desteği ile güçlü bir bölge hakimiyetine geçiş yapacaktır. Bunun için Avrupa komünist örgüt ve partilerinden de destek alacak, yaygınlaşma politikasını ciddi şekilde artırabilecektir. Komünizm, ideolojik bir sistem olduğu için ideolojik altyapı ve destekçilerini daima bulacaktır. İşte bu altyapı vesilesi ile, ABD’ye karşı komünist bir birlik olarak ortaya çıkmaları mümkün olabilecektir. ABD, hedefine ulaşmak için PKK’yı kullanma peşinde iken, aslında PKK ABD’yi kullanmış olacaktır. İşte o zaman ABD’nin söz konusu kesimi, karşı oldukları komünizmi kendi elleriyle beslemiş ve dünyaya hakim olmaya hazırlanan bir komünist ülkeyi kendi elleriyle inşa etmiş olacaklardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder